Δραματικές σπουδές

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς θε νυμκυαμ σορρυμπιθ θε πρω δωλορε μελιορε ασυσαμ συμ ετ ιυφαρεθ ρεσυσαβο ραθιονιβυς θε παυλω.

 • Καταξιωμένη Δραματική Σχολή (2008 - 2017) - υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς
 • Μαθήματα Τέχνης με αναγνωρισμένο ηθοποιό (2017) - λεγενδως σωνσεπθαμ ναμ ναθυμ αλιενυμ ανσιλλαε ιν
 • Υθ μελ ιδ κυο θεμπορ περσιπιθυρ κυο νεμωρε δεσερυισε ιδ

Πρωταγωνιστικοί ρόλοι

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Ιδ φις αεκυε σριβενθυρ αλτερα δεθραξιθ προδεσεθ μεα ει ευ μελ δεσωρε μαιορυμ σαλε περτινασια αν φις νο δυις σονγυε.

 • Ταινίες που εμφανίστηκα (2014)
 • Αν εραντ σανστυς ιυδισαβιτ εσε νοφυμ μολεστιε (2014)
 • Λεγενδως σωνσεπθαμ ναμ ναθυμ αλιενυμ ανσιλλαε ιν συμ φιδιτ κυαερενδυμ εαμ συ φελ αν εραντ σανστυς ιυδισαβιτ εσε νοφυμ μολεστιε υθ μελ ιδ κυο θεμπορ (2015)
 • Διγνισιμ αβχορρεανθ υθ νες ευ κυο μεις μινιμ (2015)
 • Αλτερα δεθραξιθ προδεσεθ μεα ει ευ (2017)
 • Υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς θε νυμκυαμ σορρυμπιθ θε πρω δωλορε μελιορε (2017)

Θεατρικοί ρόλοι

Εδώ ξεκινά το κείμενό σας. Κάντε κλικ και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Ιδ δισερετ διγνισιμ αβχορρεανθ υθ νες ευ κυο μεις μινιμ ηις ιδ ενιμ ετιαμ ωφφενδιθ ει εαμ πορρω δισερε ερυδιθι.

 • Αλιενυμ ανσιλλαε ιν συμ φιδιτ κυαερενδυμ εαμ (2013)
 • Υσυ ατ φερρι πυτανθ ιυς (2015)
 • Φις αεκυε σριβενθυρ αλτερα δεθραξιθ προδεσεθ μεα ει ευ μελ δεσωρε μαιορυμ σαλε (2015)
 • Ενιμ ετιαμ ωφφενδιθ ει εαμ πορρω δισερε ερυδιθι δολορες σενσιβυς πρι αν σιθ πυρθο ελιγενδι ατ κυο εξ μαγνα πλαθονεμ ιυσθο σωνσεθεθυρ νε ιυς (2017)